dowod

Podział dowodów w postępowaniu dowodowym karnym

Posted by

            Podczas postępowania karnego, co określa odnośna ustawa, mamy do czynienia z zawiadywaniem dowodami oraz samym w sobie dowodzeniem, które mają na celu rozstrzygnąć ostateczny kształt wyroku i ustalenie prawdy w danej sprawie. Aby przygotować się do dowodzenia, należy zapoznać się z informacjami, jakie przekazują źródła dowodowe. Dziś chcielibyśmy przybliżyć szczegółowy podział dowodów.

Źródła dowodowe

            Zanim jednak przejdziemy do podziału, zajmijmy się chwilę źródłami dowodowymi, a więc podmiotem bądź przedmiotem zdobywania informacji dowodowej, czyli dowodu właśnie, o którym mowa w tym artykule. Źródła dowodowe mogą być podzielone na dwa rodzaje, a więc na źródła osobowe oraz na źródła rzeczowe. Wśród źródeł osobowych możemy wyróżnić choćby biegłego specjalistę w zakresie danego przedmiotu, który sporządza ekspertyzę na potrzeby procesu, świadka, który widział, wie lub może wiedzieć i być pomocnym w ustaleniu faktów dotyczących okoliczności danego zajścia oraz oskarżonego, który może realizować własną linię obrony. Źródłami rzeczowymi mogą być choćby wspomniana ekspertyza, ale także przedmioty z miejsca zbrodni czy odciski na nich.

Podział dowodów

            Generalnie podział dowodów przebiega według dziesięciu kategorii. O pierwszych mówiono już w poprzednim akapicie, ale powróćmy do nich na moment. Dowody ze względu na źródło dzielimy na osobowe oraz rzeczowe, co wyjaśniono powyżej. Drugim podziałem jest podział ze względu na dokładność źródła pochodzenia dowodu, wyjaśnia adwokat Marek Szymała z Wrocławia. Mogą to być źródła z pierwszej ręki, tzw. dowody pierwotne, natomiast dowodami wtórnymi będą np. protokoły czy opinie lub zapisy przesłuchania. Trzeci sposób podziału, to podział ze względu na stopień formalizmu dowodowego. Tutaj wyróżniamy dowody ścisłe, czyli takie, które w bezpośredni sposób wiążą się z konkretnym wydarzeniem omawianym na rozprawie i są niejako „zamieszane” w nią. Odnoszą się bezpośrednio do aktu oskarżenia. Natomiast dowody swobodne w jakiś sposób nawiązują do wydarzeń i są pomocne przy ustaleniu prawdy, ale nie wymagane i niezbędne. Kolejny podział dowodów w procesie dowodowym to podział ze względu na genezę źródła dowodu. Tutaj wyróżniamy dowody przypadkowe oraz dowody z przeznaczenia. W tym wypadku chodzi o to, co przygotowano jako dowód oraz o takie kwestie, które dowodem stają się w wyniku innych wydarzeń. Idąc dalej wyróżniamy także dowody ze względu na formę, co nie wymaga tłumaczenia. Są one ustne i pisemne. Mogą być to także dowody pojęciowe i zmysłowe, czyli charakteryzowane ze względu na treści informacyjne oraz z urzędu i na wniosek stron, a więc przez wzgląd na inicjatywę dowodową. Kolejnym podziałem jest ten ze względu na wzajemny stosunek i tu mamy dowody zasadnicze i przeciwdowody oraz ze względu na charakter, a więc obciążające i odciążające. Ostatnim podziałem jest podział ze względu na istnienie faktu i tutaj mamy dowody pozytywne lub negatywne.

            Różne rodzaje dowodów wykorzystuje się w trakcie procesu, by ukazać wydarzenia w sposób prawdziwy i możliwie obiektywny, jednak wiele z nich może należeć do kilku grup na raz.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *