Rozwód i alimenty – najlepsze rozwiązania

Posted by

Rozpad małżeństwa jest zawsze bardzo trudnym przeżyciem dla obu stron, niezależne od tego, z jakiej przyczyny dane małżeństwo się zakończyło. Decyzja o definitywnym rozstaniu dwojga osób mających rodzinę wymaga zastanowienia i rozwagi, ponieważ niesie ona ze sobą szereg rożnych konsekwencji, które mogą być naprawdę bardzo poważne. Sytuacja przedstawia się jeszcze trudniej, gdy ze związku małżeńskiego są dzieci. Dla nich rozpad małżeństwa rodziców to wydarzenie bardzo trudne i na pewno dość bolesne.

Rozwód czy separacja?

Każde dziecko czuje się w swojej rodzinie wyjątkowo bezpiecznie i dlatego tez powinno mieć zagwarantowane prawo do opieki ze strony dwojga rodziców. Niestety jej rozpad skutkuje tym, że dziecko traci to poczucie, które jest dla niego tak bardzo ważne. Niezależnie od tego, co było przyczyną rozpadu związku, obie strony powinny dobrze przemyśleć swoją decyzję nawet gdy jest ona wspólna. Na co jednak należy się zdecydować, na rozwód czy też na separację? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa ani też jednoznaczna, ponieważ wszystko zależy od okoliczności w związku, z którymi dochodzi do rozpadu pożycia małżeńskiego. W większości przypadków jednak, znacznie lepszym posunięciem od rozwodu jest nawet kilkuletnia separacja – wyjaśnia adwokat z Torunia – Andrzej Pazdyga. Jest ona swoistego rodzaju nieco specyficzną przerwą w małżeństwie i nie zawsze musi ona doprowadzić do całkowitego jego rozpadu. W dowolnym momencie para, może wrócić ponownie do siebie bez żadnych konsekwencji.

Decyzja sądu

W przypadku rozwodu zadaniem pary dwojga osób tworzącej związek powstaje obowiązek ustalenia, iż nastąpił zupełny i trwały rozpad małżeństwa. W większości przypadków, zwłaszcza gdy para posiada dzieci, sąd orzeka kilkuletnią separacje. Dopiero po pewnym okresie jej trwania sąd nie widząc szansy na poprawę relacji orzeka o rozwodzie. Warto również wiedzieć, że w przypadku rozwodu dochodzi także do określenia podziału obowiązków opieki rodzicielskiej nad dziećmi, ustalenia kontaktów z nimi, wysokości alimentów a także podziału wspólnego majątku o ile para takowy zgromadziła podczas jego trwania. W przypadku dojścia do rozwodu małżonkowie tracą wspólnotę majątkową.

Żadne z nich nie jest również zobowiązane w żaden sposób do pokrywania zobowiązań finansowych współmałżonka. W przypadku gdy jedna ze stron została uznana za winną, może ona również zostać zobowiązana do konieczności płacenia pieniędzy na drugą ze stron. Jeśli rozwód został ogłoszony bez orzekania o winie, jedno z małżonków również może starać się o uzyskanie alimentów zwłaszcza, gdy stopa jego życia uległa znacznemu obniżeniu.

Jak wywalczyć alimenty na dziecko?

Obowiązek alimentacyjny spoczywający na każdym rodzicu dziecka ciąży na nim aż do momentu ukończenia przez dziecko osiemnastego roku życia (więcej). W przypadku, kiedy podejmie ono dalszą naukę a nadal nie posiada własnego źródła utrzymania, każdy rodzic także ma obowiązek utrzymania go, do momentu ukończenia 25 lat.

Niestety w realnym życiu zdarzają się sytuacje, w których wielu rodziców nie poczuwa się, do obowiązku łożenia na swoje dziecko. Jest to o tyle przykre, że przecież obowiązek utrzymania dziecka spoczywa zarówno po stronie matki jak i ojca w jednakowym stopniu i jest raczej czymś naturalnym . W takim przypadku jedynym co może zrobić jedno z rodziców jest skierowanie wniosku do sądu o ustalenie alimentów.

Jak należy to zrobić?

Po pierwsze przez okres kilku tygodni należy gromadzić wszystkie rachunki będące dowodem ponoszonych na rzecz dziecka kosztów. Do wniosku dołączamy więc rachunki zarówno z zakupów spożywczych, ubraniowych oraz innych wydatków ponoszonych na rzecz dziecka. Możemy także załączyć umowę najmu mieszkania, umowę z przedszkolem lub też szkołą prywatną oraz jeszcze innego rodzaju dokumenty. Taki wniosek należy wypełnić wpisując dane dziecka, ojca dziecka oraz swoje własne. Wiele tego rodzaju wniosków w postaci już gotowej znajdziemy również w sieci internetowej. Wystarczy je tylko wydrukować i wysłać na adres sądu. Zwykle po około jednym miesiącu od momentu wysłania wniosku, otrzymamy list z informacją o terminie wyznaczenia odbycia się rozprawy sadowej. Wypełniając wniosek powinniśmy także określić kwotę alimentów, jaką spodziewamy się uzyskać i uzasadnić to w odpowiedni sposób.

Wysokość wnioskowanej kwoty

Większość prawników zajmujących się tą tematyką w sposób jednoznaczny doradza, by kwotę wnioskowanych alimentów nieco zawyżyć, ponieważ zwykle sędziowie ją obniżają o 100-200 złotych. Dzięki podaniu wyższej sumy, o której wnioskujemy w alimentach jesteśmy w stanie uzyskać satysfakcjonującą nas kwotę. We wniosku nie może również zabraknąć informacji dotyczących naszych zarobków oraz naszego wkładu w utrzymaniu dziecka. Jak wspomnieliśmy bowiem wyżej, obowiązek utrzymania dziecka spoczywa na obojgu rodzicach. Bardzo ważne jest również to, aby przygotować wniosek w trzech egzemplarzach po jednej z każdej stron, to jest jeden egzemplarz dla sądu, jeden dla nas, oraz jeden dla pozwanego. Wszystkie trzy muszą zostać również podpisane. Przypadku kiedy niezbyt dobrze orientujemy się w zawiłościach prawnych najlepiej jest zdecydować się na fachową pomoc i wsparcie doświadczonego adwokata.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *