Współczesny wymiar prawa – którą gałęzią warto się zajmować?

Posted by

Współczesne prawo różni się od tego, które było popularne jeszcze dekadę temu. Choć przepisy prawa nie zostały rewolucyjnie zmienione, to zmianie wartości ulegają poszczególne jego obszary. I tak dziś na popularności zyskuje prawo medialne oraz marketingowe. Obszar ten wymaga przede wszystkim wypracowania tak zwanych umiejętności miękkich, które we współczesnych przedsiębiorstwach są w ogromnej cenie.

Czym tak naprawdę jest marketing i co łączy go z prawem?

            Aby owe spoiwa znaleźć, warto pokusić się o próbę definicji całego procesu. Otóż marketingiem nazywamy proces społeczny w którym jednostki oraz grupy otrzymują to, czego potrzebują poprzez tworzenie, oferowanie oraz swobodną wymianę z innymi towarów i usług, które posiadają określoną wartość. Zgodnie ze słynną (uznawaną za najkrótszą na świecie definicję) opinią Kotlera, definicja marketingu jest banalna – „zaspokajać potrzeby, osiągać zysk”. Rzecz jasna współczesny marketing ma charakter dynamiczny – zmienny. Stałą pozostają 4 kluczowe zagadnienia :

– komunikacja w strukturach rynkowych

– przygotowanie strategii ceny

– wiedza z zakresu produktu oraz jego dystrybucji

– odnajdywanie oraz ocenianie rynkowych możliwości

Strategie reklamowe

            To właśnie wyżej wymienione zagadnienia wpływają w sposób zarówno pośredni, jak i bezpośredni na charakter prawny związany z owym obszarem. Dotyczy to przede wszystkim strategii reklamowych, które powiązane są z twórczością, a twórczość z kolei uwarunkowana jest obszarem prawa autorskiego.  O ten aspekt postanowiliśmy zapytać eksperta – Rafała Grzmota.

„Prawo autorskie to kluczowy obszar prawa związanego z marketingiem oraz mediami. Jest to dziedzina prawa cywilnego stanowiąca zespół norm wchodzących w skład prawa własności intelektualnej, a także ogół praw przysługujących autorowi danego utworu. Prawnych odwołań od fundamentów prawa autorskiego należy szukać w przepisach międzynarodowych, potem w wewnętrznych…”

Wspomnianych przez Pana Rafała odwołań i fundamentów prawnych należy szukać w następujących aktach :

– Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych (1886 rok)

– Konwencja Genewska o prawach autorskich (1952 rok)

– Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim (1996 rok)

            Wymienione obszary prawa mają związek z marketingiem i mediami. Prawnicy od przepisów z tych obszarów są pożądani na współczesnym rynku pracy. Świadczą o tym badania statystyczne, które od ponad roku wykazują tendencję wzrostową.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *