kobieta

Rodzaje zakazów dowodowych w polskim prawie karnym

Posted by

            Wnioski dowodowe są niezwykle istotne w trakcie prowadzenia postępowania. Dowody, które zostaną dopuszczone muszą mieć wpływ na rozstrzygnięcie i sąd w jakiś sposób musi wziąć je pod uwagę. Dlatego ważne jest także, by pewne rzeczy pozostały pod ochroną państwową, stąd też powstanie instytucji zakazów dowodowych. Oto ich podział

Zakazy zupełne

            Zakazy zupełne są zakazami, których nie można uchylić w żaden sposób. Są związane z niemożnością przeprowadzenia dowodu, np. w przypadku sądzenia dwukrotnie za tę samą rzecz. Recydywa ustalana jest dla przykładu z akt sądowych. Nie wolno również dowodzić przebiegu rozprawy sędziowskiej oraz przesłuchiwać świadka, który wcześniej zrezygnował ze składania zeznać, korzystając z przysługujących mu praw.

Zakazy niezupełne względne

            Są to zakazy, które można uchylić pod pewnymi warunkami, ale które dotyczą kwestii częściowych, a nie całościowych. Mowa np. o takich zakazach, które odnoszą się do zdradzania tajemnicy służbowej. Dotyczą one tylko dowodzenia treści w niej zawartej, ale może być ona ściągnięta ze świadka przez odpowiednie organy. Zakazy niezupełne względne to także między innymi odmowa przez świadka odpowiedzi na dane pytanie. Jest względne, gdyż zależy od woli świadka.

wiezienie

Zakazy niezupełne bezwzględne

           Tych zakazów z kolei nie wolno uchylać, ale dotyczą tylko wybranych aspektów, wyjaśniają prawnicy z Krakowa. Chodzi między innymi o przesłuchiwanie księdza co do faktów, o których dowiedział się podczas spowiedzi. W tej grupie znajduje się także adwokat, którego nie można przesłuchiwać co do faktów, o których dowiedział się w trakcie stosunku obrończego czy mediator, który dowiedział się czegoś w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych.

            Zakazy dowodowe pełnią rolę ochronną dla każdego z obywateli, by móc zagwarantować mu wolność wyzwania czy nieskrępowane prawo do obrony, dzięki czemu postępowanie karne jest bardziej przejrzyste i sprawiedliwe.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *