logo

Jak zostać radcą prawnym?

Posted by

            Ukończenie studiów prawniczych i aplikacji radcowskiej nie wystarczą, aby zostać radcą prawnym. Wśród dodatkowych wymogów można wymienić pełną zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych oraz bycie osobą nieskazitelnego charakteru, która swoim dotychczasowym zachowaniem daje świadectwo prawidłowego wykonywania zawodu.

Od czego zacząć karierę?

            Jak w przypadku każdego zawodu prawniczego, swoją drogę przyszły radca prawny rozpoczyna od studiów prawniczych. Studenci zdobywają na nich wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa, która jest niezbędna w ich przyszłej pracy. Studia kończą się obroną napisanej przez studenta pracy magisterskiej.

Jak dostać się na aplikację radcowską?

               Aplikacja radcowska, podobnie jak adwokacka trwa trzy lata. By móc do niej przystąpić należy zdać egzamin wstępny. Kandydat na aplikanta musi złożyć dokumenty takie jak wniosek o dopuszczenie do egzaminu, życiorys, kwestionariusz osobowy, dokumenty potwierdzające zdobycie tytułu magistra, informację o niekaralności, trzy zdjęcia oraz dowód uiszczenia opłaty za egzamin do okręgowej izby radców prawnych, aby móc przystąpić do egzaminu. Składa się on z 150 pytań jednokrotnego wyboru i aby egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym należy prawidłowo odpowiedzieć na minimum 100 pytań. Po zdanym egzaminie kandydat w ciągu dwóch lat od ogłoszenia wyników może wystąpić z wnioskiem o przyjęcie na aplikację radcowską.

krawat

Aplikacja radcowska

               W trakcie aplikacji przyszli radcowie prawni poznają swój zawód zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Kształcenie może odbywać się w kancelarii radcy prawnego, w spółce radców prawnych bądź radców prawnych lub adwokatów lub w jednostkach organizacyjnych. Minimum rok aplikacja musi odbywać się w sądzie oraz kancelarii notarialnej i prokuraturze. Każdy rok nauki kończy kolokwium, a zakończeniem całej aplikacji jest przystąpienie do egzaminu radcowskiego. Jego pozytywny wynik umożliwia wykonywanie zawodu radcy prawnego.

Przy współpracy z https://szymalazaremba.pl/

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *