pen

Co należy wiedzieć o prawie pracy?

Posted by

            Wielu nam wydaje się, że prawo jest niezwykle skomplikowane, dlatego nie bardzo chcemy się z nim bliżej zapoznać. Nieznajomość prawa może nam jednak jeszcze bardziej zaszkodzić, dlatego warto znać chociaż podstawy. Warto więc zaznajomić się nieco z prawem pracy, które towarzyszy nam niemal codziennie.

Szukanie pracy

            Poszukując pracy, warto znać podstawowe rodzaje umów o pracę. W Polsce istnieją trzy rodzaje takich umów. Umowa o pracę, która jest najbardziej korzystną formą zatrudnienia dla pracowników. Musi się w niej znaleźć czas pracy, jej rodzaj, wynagrodzenie oraz strony umowy. Umowa zlecenie tworzy natomiast bardziej elastyczne zasady niż umowa o pracy, jednak jej zasady określa Kodeks Cywilny, nie Kodeks Pracy. Kolejnym umową cywilnoprawną jest umowa o dzieło. Mając ją podpisać, warto ją uważnie przeczytać, ponieważ dopuszcza ona niematerialne formy wynagrodzenia.

strzalka

            Bardzo ważną zasadą jest również bezwzględny zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę czy pochodzenie pracownika. Propozycje niższego wynagrodzenia, próby zmiany umowy czy inny zakres zadań niż te, które przewidziane są dla innych pracowników traktowane są jako dyskryminacja i stanowią naruszenie prawa.

Prawo pracy i obowiązki

            Nie tylko pracownik musi wywiązywać się ze swoich obowiązków, musi tego dokonać również pracodawca. Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi badań, które poświadczą, że może on wykonywać daną pracę, której zakres powinien być dokładnie opisany. Każdemu pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę przysługuje prawo do urlopu. Przy pełnym wymiarze godzin jest to od 20 do 26 dni, w zależności od stażu pracy. Od pracodawcy należy również domagać się szkolenia BHP, zapoznania z regulaminem i zasadami obowiązującymi w miejscu pracy. Co więcej, w ciągu 7 dni od podpisania umowy pracodawca powinien zgłosić pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

pytajnik

            W przypadku wypadków przy pracy pracodawca również musi wywiązać się ze swoich obowiązków. Należy do tego udzielenie pomocy rannemu pracownikowi, zabezpieczenie miejsca zdarzenia czy powołanie zespołu powypadkowego, którego celem jest ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, a także czy pozostaje on w związku z pracą.

Wytoczenie sprawy pracodawcy

            Pracownik, który zdecyduje się wytoczyć sprawę z zakresu prawa pracy swojemu pracodawcy może liczyć na udogodnienia w sądzie. Jednym z nich jest szybkość postępowania. Sąd zwykle wyznacza termin pierwszej rozprawy w przeciągu 2 tygodni od złożenia pozwu. Innym ułatwieniem jest możliwość zgłoszenia ustnie do protokołu treść pozwu, środka odwoławczego i innego pisma przez pracownika działającego bez adwokata czy radcy prawnego.             Kodeks Pracy jest niezwykle obszerny, jednak wiele zasad ulega modyfikacjom na etapie podjęcia pracy. Warto więc skupić się na umowie, która stanowi podstawę odniesienia do odpowiedniego aktu prawnego. W przypadku brakującego zapisu należy się o niego upomnieć, a wszelkie wątpliwości rozwiązywać przed podpisaniem. Lepiej dokładnie wszystko przeczytać, niż mieć problemy z jakimś niesatysfakcjonującym zapisem i dochodzić swoich praw w sądzie.

Współpraca: kancelaria Marka Szymały.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *